donatello tofu bowl


 
 

donatello tofu bowl

silken tofu・bok choy・cucumber・wasabina・shiso leaf・purple daikon・somen tsuyu・ purple potato puree・nori powder・purple shiso furikake・wasabi tobiko